ZING

Dung lượng Không giới hạn
Giá cước 15.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 ZING gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

  • Miễn phí truy cập các tiện ích của Zing
  • Cước phí ngoại gói 75đ/50KB